Srpski jezik Srpski jezik

Reference

Separator

SIRIUS OFFICES, poslovni centar, Novi Beograd
Projektovanje i izgradnja računarske mreže sa 840 konekcija, Strukturno kabliranje i WiFi instalacija za korisnike, međuspratni trankovi, ranžiranje telefonskih parica i kablovski dovod za korisnike, postavljanje regala, ugradnja Rack ormana, radovi na kancelarijskoj, agregatnoj i protivpanik rasveti, adaptaciji i proširenju elektroinstalacija i elektro ormana. Instalacije za potrebe video nadzora korisnika.

TREZOR REPUBLIKE SRBIJE, 142 lokacije širom Srbije, Ministarstvo Finansija, Beograd
Uvođenje i Projektovanje sistema VoIP telefonije u mrežni sistem Ministarstva finansija Uprave za trezor, instalacija i implementacija sistema Video Conferencing-a za Filijale. Povezivanje svih lokacija u jedinstveni sistem i opremanje ruterima, svičevima, voip telefonima i call manager. Konfiguracija, testiranje, obuka korisnika i puštanje sistema u rad.

AIR SERBIA, Etihad Airways, Beograd
Projektovanje i izvođenje instalacija jake i slabe struje za poslovnice u Beogradu. Podešavanje multimedijalnog sadržaja za prikaz korisnicima. Radovi na računarskoj mreži, telefonskim instalacijama i server sobi.

Delta motors, BMW servis 6+ Novi Beograd
Izvođenje radova na strukturnom kabliranju, elektroinstalacijama, dovodu niskonaponske mreže i povezivanje isturenog objekta i glavne zgrade. Ranžiranje i umeravanje telefonskih parica, Izgradnja trankova između objekata. Izgradnja pristupnih linija i ispitivanje konekcija.

NATIONAL BANK of GREECE, Filijala Sombor
Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji LAN računarske mreže, strukturnom kabliranju, pristupnoj mreži i povezivanju ATM.

GTC Green Heart and GTC Avenue 19, Novi Beograd
Izgradnja sistema IP video nadzora, demontaža postojećeg CCTV sistema, strukturno kabliranje.

APOTEKARSKA USTANOVA, 82 lokacije apoteka i IT centar, Beograd
Izgradnja i projektovanje računarske mreže i strukturnog kablovksog sistema za sve ekspoziture Beogradske Apotekarske ustanove. Umrežavanje 82 apoteke u jedinstveni informacioni sistem, testiranje, konfiguracija i puštanje u rad. Rekonstrukcija i proširenje IT centra na adresi Karađorđev trg 9, Zemun.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RZZO, 14 lokacija u Srbiji
Kompletno opremanje i radovi na elektroinstalacijama, slabe i jake struje, pristupna mreža, telekomunikacione i signalne instalacije, LAN mreža, IP i CCTV Video nadzor, telefonski sistem. Rekonstrukcije i adaptacije Filijala Bor, Filijala Smederevo sa ispostavama, sve ispostave filijale Užice.

SUPER VERO, objekti Voždovac i Novi Beograd
Audio Video sistem za obaveštavanje korisnika u prostoru, alarmni sistem i dojava, računarska mreža, telefonske linije, UPS povezivanje i ugradnja, umrežavanje kasa. Umrežavanje centralne i udaljene lokacije putem radio linkova.

IDEA, više lokacija veleprodaja i maloprodaja, Beograd
Izgradnja i projektovanje sistema video nadzora objekta. Konfiguracija i puštanje sistema u rad. Objekti u Knežopoljska 1, Ćirila i Metodija 8, Viline vode.

GORENJE, poslovni prostor, Kralja Milutina 46, Beograd
Projekat i izgradnja LAN računarske mreže i strukturnog kabliranja, adaptaciji niskonaponske elektro mreže, testiranje instalacija.

JUMBO, Zemun park, Novi Beograd
Radovi na postavljanju Rasvete industrijskog tipa, kačenje na krovnu konstrukciju, radovi na elektroinstalacijama, centralni Audio sistem.

GTC Green Heart i GTC Avenue 19, poslovni centar, Novi Beograd
Izgradnja sistema IP video nadzora, demontaža postojećeg CCTV sistema, strukturno kabliranje.

HELIANT INFOLAB, Makenzijeva, Beograd
Izgradnja strukturnog kablovskog sistema, LAN mreža, kontrola pristupa i dojava alarma. Sistem IP video nadzora.

JP BEOGRADSKA TVRĐAVA, Kalemegdan, Beograd
Projektovanje i instalacija Multimedijalnog sistema za posetioce tvrđave, povezivanje i programiranje postavke i računara za prikaz sadržaja. Ambijentalna LED rasveta za posetioce, ozvučenje, računarska mreža, projektori i fotoramovi, ugradnja i povezivanje UPS napajanja. Održavanje računara i sistema.

TC BANJICA, Beograd
Projektovanje i montaža pametnih klupa sa punjačima za mobilne telefone i Solarnim panelima kao izvorom napajanja. Proizvodnja i povezivanje elektro box za sisteme Solarnih napajanja.

EUROMODUL, Nova Pazova
Projektovanje sistema LAN, IP nadzora, alarma i sistema automatike za module. Održavanje instalacija i sistema na lokaciji korisnika. Udruženi projekti na izgradnji sistema automatike, elektro instalacija, sistema platomata, programiranje PLC kontrolera i pametnih modula. Projektovanje i ugradnja solarnih panela za module kao off-grid i on-grid rešenja na različitim lokacijama. Proizvodnja solarnih kutija sa kontrolerima za potrebe modula.

MINISTARSTVO ZA EKOLOGIJU, Ivana Ribara, Beograd
Projekat LAN mreže i strukturnog kabliranja, izvođenje radova na izgradnji IP telefonije i TV SAT. Testiranje mreže i sistema.

MINISTARSTVO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, Birčaninova 6, Beograd
Projekat i izgradnja LAN računarske mreže i strukturnog kabliranja, izvođenje radova na izgradnji IP telefonije i TV SAT. Testiranje mreže i sistema.

STAMBENA ZGRADA, Budimska, Beograd
Izgradnja i projektovanje Strukturnog kablovskog sistema za potrebe računarske mreže, kablovske televizije, interfonskog sistema i optike. Pristup telefonije i TV SAT sistema.

UPRAVNA ZGRADA VLADE RS, Nemanjina 24-26, Beograd
Izvođenje radova slabe struje, projektovanje, testiranje i puštanje sistema u rad, telefonija i TV SAT prijemnog sistema.

PRIVREDNI SUD, Masarikova 2, Beograd
Izvođenje radova na izgradnji LAN mreže, izvođenje instalaterskih radova na telefonskom sistemu, TV SAT, PP zaštita i video nadzor.

TRGOVINSKI SUD, Svetozara Markovića 42, Beograd
Projektovanje i izgradnja LAN mreže, izvođenje instalaterskih radova na telefonskom sistemu, TV SAT i video nadzoru.

GORENJE, poslovna zgrada, Veternik, Priština
Izrada projekta generičke mreže i CCTV sistema. Konsultantske usluge pri izgradnji.

SPECIJALNI SUD ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, Ustanička 29, Beograd
Projekat slabe struje, LAN mreže, IP video nadzora, centralnog audio konferencijskog sistema, Izvođenje radova za navedene sisteme, kapacitet 824 priključnih slotova, TV SAT sistem, kategorizacija i testiranje mreže.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE, Dečanska 8, Beograd
Elektroinstalaterski radovi, pristup telefonije, strukturni kablovksi sistem, SAT TV disrtributivni razvod.

KEMA Puconci, Poslovni prostor, Bulevar Mihajla Pupina 12g, Novi Beograd
Projektovanje i izgradnja niskonaponske elektro mreže i strukturnog kabliranja. Merenja i puštanje sistema u rad.

GRANIT START, Vodovodska 158, Beograd
Izgradnja i projektovanje pristupa telefonskog sistema i Awaya IP telefonija, LAN mreže, Instalacija i konfiguracija centrale, izvođenje radova slabe i jake struje i pristupne mreže. Ugradnja CCTV video nadzora i alarmnih sistema u objektu sa sistemom dojave.

OPŠTINA VOŽDOVAC OU, Beograd
Projekat i izgradnja LAN računarske mreže, adaptacija i rekonstrukcija postojeće računarske mreže.

MEDIA CENTAR, Sava Centar, Novi Beograd
Projektovanje i izgradnja niskonaponske mreže za potrebe konferencijskih sala i radovi na adaptaciji i proširenju postojeće LAN računarske mreže. Povezivanje centralnog audio sistema.

INTRA LIGHTING, Zmaj Jovina 3, Beograd
Izgradnja LAN računarske mreže, strukturnog kabliranja i telefonije. Izvođenje radova na rekonstrukciji elektro instalacija.

KBC "Dr Dragiša Mišović", zgrada hirurgije, Milana Tepića 1, Beograd
Projektovanje i izgradnja SKS mreže, testiranje instalacija i puštanje sistema u rad.

KATADUZO, poslovni prostor, Ljudevita Posavskog 2, Beograd
Projektovanje i instalacija SKS mreže, Video nadzora, monitoringa prostora, kartični prolaz, kontrola pristupa, detekcija loma i perimetri.

MINISTARSTVO PRAVDE, istražne jedinice, Beograd
Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji LAN mreže, optičkih linkova, video nadzora, pristupa NN mreže, sistema kartičnog prolaza, kontrola prolaska, delegatske jedinice, radovi na instalaciji dojave požara PPZ i pristupne elektroinstalacije za napajanje opreme i termomašinskih uređaja.

PALATA PRAVDE, II i III Opštinski sud, Savska 17, Beograd
Projekat i izgradnja sistema Video nadzora za nadgledanje prostora. Izgradnja Audio Video sistema za potrebe režije, delegatske jedinice i pristupne elektro instalacije za napajanje pomenutih sistema.

ADDICT CAFFE, Dorćol, Beograd
Projektovanje i ugradnja sistema Video nadzora, centralnog sistema ozvučenja, adaptacija i proširenje elektroinstacija, radovi na ambijentalnoj rasveti.

FUTURA TRŽNI CENTAR, Slavija, Beograd
Planiranje i montaža Sistema IP video nadzora u objektu. Konfiguracija, puštanje u rad, servisiranje i održavanje.

CHRISTOFF CONSULTANCY, Beograd
Radovi na adaptaciji, testiranju i kategorizaciji LAN računarske mreže na lokaciji korisnika.

QODE THEMES, Makenzijeva, Beograd
Projektovanje i Izgradnja elektroinstalacija, radovi na rasveti, LAN i WI FI računarske mreže kao i sistema kontrole pristupa. Održavanje instalacija i pomenutih sistema.

IKOR, research and development centar, Beograd
Konfiguracija alarmnog sistema, radovi Strukturnog kabliranja, rekonstrukcija i testiranje računarske mreže.

ERSTE BANK, Podgorica
Projektovanje i Izgradnja slabe i jake struje, rasvete, testiranje instalacija, puštanje u bezbedan rad.

ZELENI HIT, Batajnički drum, Beograd
Sistem IP video nadzora unutar objekta i na spoljnim stubovima za potrebe snimanja proizvodnog pogona i magacina. Polaganje optike i bakarnog privoda. Kontrola pristupa za osoblje, Ugradnja i konfiguracija alarma i Računarske mreže na lokaciji korisnika. Izgradnja optičkog pristupa do provajderske pristupne tačke. Usluge splajsovanja i testiranje instalacija slabe i jake struje. Izgradnja protivpožarnog sistema sa dojavom.

MILENIJUM OSIGURANJE, Upravna zgrada, Novi Beograd
Projekat i izgradnja sistema LAN mreže, strukturnog kablovskog sistema, Video nadzora za nadgledanje prostora. Izgradnja trankova između server soba. Radovi na elektroinstalacijama, testiranje i puštanje u bezbedan rad.

ELECTUS, poslovni prostor, Beograd
Projekat i izgradnja sistema LAN mreže, strukturnog kablovskog sistema za potrebe Video nadzora. Radovi na elektroinstalacijama, testiranje i puštanje u rad.

HAUZ MAJSTOR, Belgrade Waterfront, Beograd na vodi
Održavanje pametnih modula na Beogradskoj promenadi.

GSP, 58 autobusa, Beograd
Instalacija, povezivanje i konfiguracija WiFi rutera u 58 autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća za bežični pristup internetu korisnika usluga javnog prevoza.